FELHÍVÁS

a göcseji parasztpolgári viselet újjáélesztésére

I.            A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a Csoóri Sándor Alap pályázati támogatásának köszönhetően 60 órás tudásátadó öltözetvarró kurzust hirdet varrónőknek, viseletvarró népművészeknek, varrni tudó hagyományőrzőknek a göcseji parasztpolgári női öltözet újjáélesztésére, újratanítására és mai elterjesztésére.

Olyan géppel varrni tudó lányok, asszonyok jelentkezését várjuk, akik a későbbiekben vállalják mások számára is ezeknek a ruháknak a megvarrását, a göcseji öltözet elterjesztése érdekében.

II.          Göcsej egy földrajzi kistáj Zala megyében, jellegzetes néprajzi értékekkel. Kisnemesek lakta vidékként nem alakult ki jellegzetes paraszti viselet, az itt élők már a 19. század végétől a városi polgárság viseletét vették át. A 20. század elejétől a varrógép elterjedésével, a nők képzésével, a falusi varrónők szakma szerinti megjelenésével, a gyáripar mindenütt elérhető, változatos anyagkínálatával Göcsejben is a kurrens európai divat alapján készültek a parasztpolgári öltözetek.

Képzésünk célja: segíteni a reneszánszát élő göcseji identitástudat ébresztőinek, a lelkes hagyományőrzőknek, a göcseji öltözet újbóli elterjesztésében a „beöltözés” megteremtésében. Ezeknek a hagyományos ruháknak a változatos szabásmintái, technikai megoldásainak sokszínűsége, az eredeti alapanyagokhoz és kellékekhez hasonló mai gyáripari anyagok elérhetősége (bár nem könnyen, gyakorló szakemberek segítségével) lehetővé teszik, hogy a 100 évvel ezelőtti ruhák megújulva, a 21. század igényeinek is megfelelve, viselhető göcseji öltözetté váljanak.

III.     Képzésünk előzményei

1.   Molnárné Riskó Erzsébet Népi Iparművész egyesületi tagunk évtizedek óta foglalkozik népviseletes babák készítésével. Ebbéli tevékenységében nagyon komoly könyvtári, múzeumi kutatómunkát végzett a Kárpát-medencei viseletekről. Az Ő rendelkezésünkre bocsátott múzeumi fotóit használtuk fel a ruhák kiválasztásánál, valamint Marx Mária etnográfus legutóbbi publikációit.

2.   Képzésünkhöz oktatóként felkértük és megnyertük a jászsági „Rokolya Varróműhely” jeles szakembereit, Borbásné Budai Valéria, Donkóné Birkás Tünde és Tajti Erzsébet viseletkészítőket, akik dr. Bathó Edit múzeum igazgatóval közösen hosszas kutatómunka, kísérletezés, újítás eredményeként nyolc évszázad hagyománya alapján megteremtették a jászsági viseletet és tíz év alatt „beöltöztették” a Jászságot, melynek lakói büszkén hordják viseletüket hétköznap és ünnepeken egyaránt.
A nagyszerű alkotócsoport azóta több helyen segített a Kárpát-medencében a helyi viseletek hatékony visszatanításában. 

IV.       A képzés részletei:

A 60 órát három alkalomra lebontva tanítják a mesterek, péntek-szombat-vasárnapi napokon.

Időpontok:   június 11-13.;               július 16-18.;                július 22-24.

Napi időbeosztás:

péntek 1400-1900, 20, 00-22 00
szombat 900-1300, 1400-1900, 2000-2200
vasárnap 800-1200

1.   A képzés helye:   Gébárti Kézművesek Háza 8900 Zalaegerszeg, Gébárti-tó 15740/A hrsz.
A képzés helyszínén a bentlakás biztosított.

2.   Az oktatás 3 munkacsoportban folyik, 3*5 fő, 1-1 oktatóval. A kiválasztott fotók alapján a mesterek 3 felsőrész szabásmintát készítenek el, amelyet a résztvevők átrajzolnak maguknak. A csoportokban 1 viseletet készít el mindenki különböző színekben, más-más alapanyagból. A résztvevőknek számítani kell az esetleges otthoni befejezésre is.

A képzéshez 60.000.-Ft hozzájárulást kérünk, mely összeg a résztvevők tulajdonában maradó 1 öltözet alapanyagát és a hozzá tartozó kellékek árát takarja be, mely anyagokat a képzés biztosítja.

Az oktatók és az előadók tiszteletdíját, utiköltségét a Csoóri Pályázat fedezi. A varróeszközöket, másolópapírt, rajzeszközöket, füzetet, cérnát mindenki egyénileg hozzá magával.

Fontos: jó lenne, ha mindenki tudná hozni a saját hordozható háztartási varrógépét! Ennek hiánya esetén korlátozott számban tudunk biztosítani háztartási varrógépet.

A képzés tematikája:
1.alkalom
: június 11-13.  - alsószoknyák szabása, varrása, felső szoknya szabása

2.alkalom: július 16-18.   - felsőszoknya befejezése, kötény készítése, bélelt felsőrész előkészítése

3.alkalom: július 22-24.   - bélelt felsőrész készítése 40-es méretben.

Az elkészült öltözetekből szeretnénk majd kiállításokat szervezni, bemutatni a képzés eredményét.

V.         A mellékelt jelentkezési lap visszaküldése után mindenkivel felvesszük a kapcsolatot. A korlátozott létszám miatt a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadjuk.   (A jelentkezési lap itt is letölthető!)

Reméljük, hogy egyesületi felhívásunkkal valami nagyszerű folyamat indulhat el a göcseji hagyományőrzők körében, ha megszületnek a göcseji öltözetek, amit felvesznek és népszerűsítenek a településeken élők talán 10 év alatt nálunk is megszülethet a jászokéhoz hasonló csoda.

Zalaegerszeg, 2021. 02. 07.

Skrabut Éva  elnök                         Devecz Zsuzsi  titkár

06302566711                                 06703656143

 

 


 

 

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület teljesítési jelentése
a megyei közművelődési feladatok ellátásáról

A tárgyalkotó népművészet hagyományőrzését szolgáló tevékenységek

2015. június 1- 2015. november 30.

Június 12-14. Egyesületünk idén is színesítette az immár 21. alkalommal megrendezésre kerülő Egerszeg Fesztivál programját június 12-14. között. Több ezer ember számára tartottunk mesterség-bemutatót és kézműves vásárt a következő témákban: hordókészítés, fafaragás, kovácsolás, kosárfonás, fonás rokkán, korongozás. Egyesületünk a fesztiválon mutatta be a Göcsej néprajzi tájegység kézműves hagyományainak kutatására szervezett munka, pályázat és termékfejlesztés nyomán megszületett kézműves termékeket. 10 egyesületi alkotónk mutatkozott be a göcseji kézműves technikákból és díszítőművészetből megújított tárgyaival.

Június 15-20. 2015.06.15-06.20. között rendeztük meg 12 fő részvételével az „Ősi csipkefajta- a Sprang csipke”- XV. Országos Csipkekészítő Tábort. Nemes Viola csipkekészítő oktatta a „Sprang” fonott csipke ősi csipkekészítő technikát. A tábor vezetője, Takács Zsuzsánna Népi Iparművész a vert csipke alapok oktatását végezte.

Június 29- július 07. Sikeresen lezajlott 2015.06.29-07.04. között az I. Zalaegerszegi Országos Ifjúsági Kovács Tábor, melyet a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh közös szervezésű tábora volt. Takáts Zoltán céhmester és Takács István kovács irányítása mellett 12 fő vett részt a táborban.

Július 13-18. 2015. 07.13-07.18. között került megrendezésre a „Zalai háziipari tevékenységünk, a kópic és a grábla”- szalmakötő és fafaragó tábor 13 fő részvételével, ahol Gregor Balázs tanította immáron negyedik éve a kópickötés fortélyait a résztvevők számára, valamint Nagy Béla fafaragó irányította a szerszámnyélkészítést és gereblyekészítést.

Július 18. Az „Újra öltünk és örökítünk II. – hímző szakkörök újraindítása a közösségi művelődésben” elnevezésű program a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájának szervezésében, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakmai segítségével zajlott 5 zalai és 1 szlovéniai magyar nemzetiségű településen: Alsónemesapáti, Gelse, Kávás, Muraszemenye, Rezi, Radamos (Szlovénia). A szakkörök anyagából vándorkiállítás sorozat indult, melynek első megnyitójára az Alsónemesapáti Kultúrházban, 2015. július 18-án került sor.

Július 20-25. A táborok sorát 2015.07.20-07.25. között a „Hozz egy rokkát és fonjunk!” Országos Fonó Táborral folytattuk, ahol a rokkák javításán túl a kézi orsón való fonást, valamint különböző fonó technikákat tanulhattak meg a résztvevők.

Augusztus 8., 29. „Újra öltünk és örökítünk II” szakkörök anyagából vándorkiállítást nyitottunk augusztus 8-án Gelsén, majd augusztus 29-én Muraszemenyén.

Augusztus 20-23. Egyesületünk 42 fővel vett részt a 29. Mesterségek Ünnepén, ahol a kiemelt témában a következő mesterség- bemutatókkal vártuk a közönséget: dikó és pásztorkunyhó készítése, domborúfaragás, kutyagerinc készítés, spanyolozás, csatkészítés, ónöntés, karikás ostor készítés, pásztorerszény és tarisznyakészítés, szűrhímzés, furulyakészítés. Tevékenységünket „Az Év Műhelye Díjjal” jutalmazták.

Szeptember 6., 26. „Újra öltünk és örökítünk II” szakkörök anyagából vándorkiállítást nyitottunk szeptember 6-án Radamoson, majd szeptember 26-án Reziben.

Szeptember 7-12. Szeptember 7-12. között került megrendezésre a III. Zalaegerszegi Országos Faműves Tábor. Az ország különböző pontjairól érkező 17 fafaragó mester 15 db dunántúli fejfát és 5 db sírkeresztet (Somogy, Baranya, Esztergom, Veszprém, Fejér, Pest, Borsod, Nógrád, Bars Megyék) készítettek ebben az évben, majd további három éven át más-más tájegység jellemző fejfái kerülnek elkészítésre. Az 2018. év végén a táborok alatt megfaragott fejfákból, a város segítségével szabadtéri „Kárpát- medencei Fa Sírjelek Emlékpark” nyílik Zalaegerszegen.

Szeptember 12. Szeptember 12-én zajlott Budapesten a II. Magyar Értékek Napja a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében, ahol a Zala Megyei Irodával közösen mutatkoztunk be. Egyesületünk képviseletében Dulics Margit és Gerzsényi Gina kosárfonók és Hácskó Imréné vászonszövő tartottak egész napos mesterség- bemutatót a Szent István téren.

Október 1. Személyes látogatás Belezna községben működő IKSZT-ben, ahol Gergelics Orsolya IKSZT vezetővel folytattunk megbeszélést és nyújtottunk módszertani segítséget.

Október 10. „Újra öltünk és örökítünk II” szakkörök anyagának záró kiállítására október 10-én, Káváson került sor.

Október 16. Október 16-án Skrabut Éva egyesületi elnök „Fókuszban az együttműködés” címmel előadást tartott „A falu- és tanyagondnoki szolgáltatások országos szakmai konferenciáján”.

Október 20. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben október 20-án NIT zsűrit tartunk Zalaegerszegen a Kamarák Házában. A zsűrire 31 alkotó 118 alkotást küldött be, a zsűri döntése alapján „Hagyományos A” kategóriában 19 db, „Hagyományos B” kategóriában 20 db, „Ajándéktárgy” kategóriában 10 db, „Modern A” kategóriában 37 db, „Modern B” kategóriában 18 db tárgy részesült. Elutasításra 14 db tárgy került.

Október 22- december 11. Az „A” kategóriás munkákból „Őszi termés” címmel kiállítást rendeztünk a Kamarák Házában, mely 2015. október 22. – 2015. december 11. között látogatható.

Október 29. Budapesten a Néprajzi Múzeumban, a XVI. Élő Népművészet- Országos Népművészeti Pályázat és Kiállítás eredményhirdetésén és kiállítás megnyitóján való részvétel 28 fővel, mint a Nyugat- dunántúli pályázat és kiállítás szervezői és lebonyolítói.

November 7. November 07-én tartottuk éves Egyesületi Szakmai Napunkat, ahol tagságunk „Helyi értékek, megyei értéktár. Értéktárak jelentősége, értékek gyűjtése, űrlapkitöltés.” címmel hallgathattak meg előadást a Zala Megyei Értéktár Bizottság vezetőjének, az NMI Zala Megyei Irodájának területi koordinátorának, Konczér Katalinnak a prezentálásában. Élménybeszámolókat hallottunk a Milánói Világkiállításon résztvevő tagtársaink tapasztalatairól, élményeiről, valamint bemutatkoztak új tagtársaink.

November 5-6, 12-14-, 19-20. Közreműködőként részt vettünk a Zala Megyei Kormányhivatal által szervezett Pályaválasztási Kiállítás és Szakmabemutatón Keszthelyen november 5-6-án, Zalaegerszegen november 12-13-14-én, Nagykanizsán november 19-20-án. A rendezvényen kézműves kiállítással, mesterség- bemutatóval vártuk a pályaválasztás előtt álló fiatalokat.

Adattár:
- Folyamatosan gondozzuk, bővítjük az általunk létrehozott „Zalai Községek Civil Adattárát”, mely jelenleg naprakész, 951 civil szervezetet tartalmaz, mely elektronikus formában a www.zalanepmuveszet.hu oldalon érhető el.

Elkészült szakmai elemzések: 2 db.
- A népművészeti szakkörök szerepe a tárgyalkotó népművészet hagyományőrzésében

- A Zala Megyei Népművészeti Egyesület Népi Design törekvései

Fejlesztési javaslat: 2 db

- Fejlesztési terv a tárgyalkotó népművészeti hagyományőrzés területén szükséges fiatalítás segítésére Zala Megyében

- Fejlesztési Terv az Egyesület tárgyfejlesztő tevékenységének és a Népi Design projektek folytatására.

Értéktár:
- Az egyesület elnöksége elkezdte a megyei kézműves értéktár bővítésével kapcsolatos feladatokat. Ez év folyamán sikerült 7 zalai kézműves értéket összegyűjteni: Pannónia csipke, Zalai fehérhímzés, Geometrikus csipke, Szentgyörgyvölgyi viselet, Farkasfogas képkeret, Esztergályos perec, Zalahalápi díszlepedők.

Szakköri tevékenység:
- Megyei Kovács Stúdió működtetése havi rendszerességgel
- Zalaegerszegi Csipkekészítők működtetése heti rendszerességgel.

Kapunyitogató program:

Az NMI Zala Megyei Irodájának felkérésére 2-2 népművész tartott mesterség-bemutatót július 4-én Barlahidán, és július 18-án Semjénházán.

A beszámolási időszak statisztikája:
Mesterség- bemutató: 10 alkalom
Kiállítás: 13 alkalom
Tábor: 5 tábor
Ismeretterjesztés: 1 alkalom
Tanácsadás: 1 alkalom
Előadás: 1 alkalom
Megyei NIT zsűri: 1 alkalom
Szakmai továbbképzés: 1 alkalom
Információnyújtás telefonon: 126 alkalom.
Közvetlen módszertani segítségnyújtás kistelepüléseknek: 1 helyszín.

Sajtónyilvánosság: a beszámolóban szereplő szakmai rendezvényekről, képzésekről rendszeres tájékoztatást nyújtott a Zalai Hírlap, Zalaegerszeg 7 Nap, ZegTv.

Zalaegerszeg, 2015. november 30.     Skrabut Éva s.k. elnök

 


„Újra öltünk és örökítünk II.”

Az „Újra öltünk és örökítünk II. – hímző szakkörök újraindítása a közösségi művelődésben” elnevezésű program a Nemzeti Művelődési Intézet Zala Megyei Irodájának szervezésében, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szakmai segítségével zajlott 5 zalai és 1 szlovéniai magyar nemzetiségű településen: Alsónemesapáti, Gelse, Kávás, Muraszemenye, Rezi, Radamos (Szlovénia). A szakkörök anyagából vándorkiállítás sorozatot indítottunk, melynek záró kiállítására 2015. október 10-én, Káváson került sor.  

Külön köszönet Kocsisné Koszorús Anikónak, Kerekes Endrénének, Domján Zsuzsannának, Stefán Vincénének, Molnárné Riskó Erzsébetnek valamint Tüske Máriának a magas színvonalú oktatói munkájukért, valamint a kiállítások rendezéséért.

 A hat település kiállítás- megnyitóján készült fotók a "Képgalériánk" fül alatt tekinthetők meg.

 


Új civil együttműködés

 Zala megyei közművelődési feladatellátás keretében 2015. március 5-én az Innovatív Dél- Zala Vidékfejlesztési Egyesület felkérésére, előadást tartottunk kézműveseknek Murakeresztúron „A népi kézművesség szerepe a vidékfejlesztésben” címmel. Azóta szervezetünk és az Innovatív Dél- Zala Vidékfejlesztési Egyesülettel egyeztetések zajlanak egy lehetséges együttműködési megállapodás tartalmáról és lehetőségeiről.


Népi kézműves közösségek rendezvényei Zalaegerszegen és Murarátkán

 A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Hagyományok Háza támogatásával régiós konferencia sorozat indult útjára Népi Kézműves Közösségek címmel, mely elsőként Zalaegerszegen került megrendezésre február 21-én. A nyugat- dunántúli régió alkotóközösségei számára a Zala Megyei Népművészeti Egyesület szervezte és bonyolította le a konferenciát, mely rendkívül sürgető és időszerű kérdésekre próbálta felhívni a figyelmet, illetve párbeszédet indítani az alkotóközösségek és a döntéshozók között. A konferencia további célja volt, hogy a közösségi művelődés és hagyományőrzés szempontjából nagyon fontos munkát végző népművészeti alkotóközösségek jelenlegi és potenciális vezetőit segítse a közösségek vezetésében, összetartásában, valamint a folyamatos megújulásra kész szakmai tevékenységben.

A több mint 130 fős konferencia résztvevői a Hagyományok Háza képviseletében Beszprémy Katalin tárvezetőtől, a Nemzeti Művelődési Intézet képviseletében Szalay Lillától, az NMI Somogy Megyei Irodájának területi- koordinátorától, és Csapó Angéla, Király Zsiga Díjas Népi Iparművésztől hallgathattak alkotóközösségek által megvalósított „jó példákat”, projekteket bemutató előadásokat, míg Bereczky Csaba a Népművészet Mestere, az általa 39 éve vezetett keszthelyi fafaragó szakkör folytonosan megújuló tevékenységével ismertette meg a hallgatóságot.

Szalay Lilla beszélt az NMI „Újra öltünk és örökítünk Program” új hímző közösségeket létrehozó kiemelkedő projektjéről. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület a megyei népművészeti kiállításában kiállította az „Újra öltünk és örökítünk Program” 2013/2014 és 2014/2015 évi zalai szakkörök munkájának egy részét is. A 2013/2014 év jelentősebb összevont anyagát február 23-án mutattuk be Murarátka település felújított Vendégházában, melyet Skrabut Éva, az egyesület elnöke nyitott meg.

A konferencia délutáni programjában szakmai továbbképzésre került sor műhelymunka formájában, ahol hímzők, fafaragók és szövők számára tartott tervezési gyakorlatot a korábban már említett Csapó Angéla szövő, Bereczky Csaba fafaragó, valamint Illés Vanda Junior Prima Díjas hímző, a Népművészet Ifjú Mestere.

A konferencia kísérőprogramjaként a Zala Megyei Népművészeti Egyesület „Zalai Népművészeti Alkotóközösségek” címmel kiállítást rendezett, mely reprezentatív módon mutatja be 31 zalai alkotóközösség munkásságát. A rendkívül színes kiállítás március 7-ig megtekinthető a Keresztury Dezső VMK Gönczi Galériájában.

 

Újra Öltünk és Örökítünk Program 2.

Az Újra Öltünk és Örökítünk Program 2. fordulója keretében, 2014. novembertől folyamatosan működnek a zalai hímző szakkörök Alsónemesapátiban, Káváson, Muraszemenyén, Reziben, Gelsén, és a szlovéniai Radamoson. A 60 órás foglalkozások alatt a részvevők megismerkednek a zalai és más tájegységek hímzéskultúrájával, a hímzés különböző öltéstechnikáival, tervezéssel, az előnyomás elkészítésével. A szakkörök megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozza.

Alsónemesapáti
Kávás
Radamos
Gelse
Muraszemenye

A szakkörökről további képek nézhetők meg a képgalériák rovatunkban!
 


 


Megyei közművelődési feladatellátásunk keretében december 6-án tartottuk soron következő foglalkozását Ifjúsági Kovács Stúdiónk. A szakköri munka januárban folytatódik, melyhez a kovácsolás iránt érdeklődő fiatalok bármikor csatlakozhatnak.

Az Újra Öltünk és Örökítünk Program 2. fordulója elindult Zala megyében is, újabb öt zalai és egy határon túli (szlovén) kistelepülésen nyílt lehetőség hímző szakkörök elindítására. Alsónemesapátiban Kocsisné Koszorús Anikó Népi Iparművész, Káváson Domján Zsuzsanna Népi Iparművész, Muraszemenyén Stefán Vincéné hímző, Reziben Molnárné Riskó Erzsébet Népi Iparművész, Gelsén Kerekes Endréné Népi Iparművész, és a szlovéniai Radamoson Tüske Mária Népi Iparművész vezetnek szakkört. A szakkörök megvalósítását a Nemzeti Művelődési Intézet finanszírozza. A NMI Zala Megyei Irodája szervező munkáját egyesületünk szakmailag segíti az előkészítésben és a lebonyolításban.


Adattár: Népművészeti Alkotókörök Zala Megyében

Keresztury Dezső VMK - Gébárti Kézművesek Háza

1. Zalai Csipkeműhely
Foglalkozások helye: Keresztury Dezső VMK (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)
Ideje: hétfő, 17.00-19.00 Részvételi díj: 500 Ft/hó + anyagköltség
Vezető: Fülöpné Sipos Ildikó Népi Iparművész
2. Fazekas Szakkör
Foglalkozások helye: Kézművesek Háza (Zalaegerszeg, Gébárti-tó)
Ideje: szombat, 9.00-13.00 Részvételi díj: 3.000 Ft/alkalom (oktatást, anyagköltséget tartalmazza)
Vezető: Csuti Tibor a Népművészet Ifjú Mestere, Népi Iparművész
3. Zalaegerszegi Hímző Stúdió
Foglalkozások helye: Keresztury Dezső VMK (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.)
Ideje: szerda, 16.00-19.00 Részvételi díj: 1.000 Ft/hó + anyagköltség
Vezető: Kocsisné Koszorús Anikó Népi Iparművész
4. Bőrtárgykészítő szakkör
Foglalkozás helye: Kézművesek Háza (Zalaegerszeg, Gébárti-tó)
Ideje: péntek, 17.00-19.00 Részvételi díj: 4.000 Ft/hó + anyagköltség
Vezető: Nagy Béla Király Zsiga Díjas Népi Iparművész
5. Kosárfonó Szakkör
Foglalkozás helye: Kézművesek Háza (Zalaegerszeg, Gébárti-tó)
Ideje: havonta egy alkalom, szombat, 13.00-17.00 Részvételi díj: 2.500 Ft/hó + anyagköltség
Vezető: Dulics Margit kosárfonó

Zala Megyei Népművészeti Egyesület

6. Ifjúsági Kovács Stúdió
Foglalkozás helye: Kézművesek Háza (Zalaegerszeg, Gébárti-tó)
Ideje: kéthetente szombat, 10.00. 17.00, ingyenes
Vezető: Csiszár Tibor Népi Iparművész

Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthely

7. Fafaragó Szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: hétfő, 17.00- 18.30
Vezető: Bereczky Csaba: fafaragó, Népi Iparművész, a Népművészet Mestere
8. Szövő és Népi Kismesterségek Szakköre
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: kedd, 14.00- 17.00
Vezető: Bordácsné Kishonti Erika Népi Iparművész, Népművészet Mestere
9. Kosárfonó szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: szerda, 14.30- 17.30
Vezető: Bognárné Gumhert Piroska kosárfonó

Zala Megye Népművészetéért Alapítvány

10. Csipkeverő Stúdió
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: páros heteken hétfőn, 14.30- 17.00
Vezető: Bereczky Csabáné, Népi Iparművész
11. Gyermek komplex szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: szerda, 15.00- 16.30
Vezető: Molnárné Riskó Erzsébet, Népi Iparművész
12. Bőrtárgykészítő szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: szerda, 17.00- 19.00
Vezető: Dancsecs Diána, Népi Iparművész
13. Babakészítő- és Gyöngyvarró Klub
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: páros heteken csütörtök, 14.30- 17.30
Vezető: Molnárné Riskó Erzsébet, Népi Iparművész
14. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: páratlan heteken csütörtök, 17.00- 18.00
Vezető: Molnárné Riskó Erzsébet, Népi Iparművész
15. Kéregedény-készítő szakkör
Foglalkozás helye: Keszthelyi Alkotóház (Keszthely, Sopron u. 7.)
Ideje: csütörtök, 16.00- 18.00
Vezető: Jankovics Tamás, Népi Iparművész

Hevesi Sándor Művelődési Központ, Nagykanizsa

16. Népi Díszítőművészeti Műhely
Foglalkozás helye: HSMK (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Ideje: hétfő, 14.00- 16.00
Vezető: Pulai Lászlóné Népi Iparművész
17. Szövőműhely
Foglalkozás helye: HSMK (Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
Ideje: kéthetente kedd, 16.30- 18.00
Vezető: Bátor Margit Népi Iparművész

Honvéd Kaszinóért Alapítvány, Nagykanizsa

18. Fafaragó szakkör
Foglalkozás helye: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady utca 7.)
Ideje: péntek, 15.00- 17.00
Vezető: Stiller Gábor Népi Iparművész

Kodály Zoltán Művelődési Ház, Nagykanizsa
19. Fafaragó szakkör
Foglalkozás helye: Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady utca 7.)
Ideje: péntek, 16.00- 19.00
Vezető: Csávás Csaba fafaragó

Nagylengyeli Önkormányzat

20. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Faluház (Nagylengyel, Bányász utca 60.)
Ideje: minden második hét kedd, 16.00- 19.00
Vezető: Domján Zsuzsanna Népi Iparművész

Hévíz, Festetics György Művelődési Központ

21. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Festetics György Művelődési Központ (Hévíz, Rákóczi u. 17-19.)
Ideje: kedd, 16.00- 18.30
Vezető: Vértesaljai Antalné Népi Iparművész

Iklódbördőcei Önkormányzat

22. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: IKSZT (Iklódbördőce, Fő u. 2.)
Ideje: havonta egy alkalommal péntek, 15.30- 18.30
Vezető: Molnárné Riskó Erzsébet, Népi Iparművész

Zalaistvánd Önkormányzat

23. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Gondozási Központ
Ideje: kedd, 15.00- 17.00
Vezető: Kocsisné Koszorús Anikó Népi Iparművész

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

24. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Faluház
Ideje: péntek, 14.00- 16.00
Vezető: Parragi Ágnes Népi Iparművész

Nagycsaládosok Zalaegerszegi Szervezete

25. Hímző szakkör
Foglalkozás helye: Nagycsaládosok Zalaegerszegi Szervezete (Zalaegerszeg, Balatoni u. 3.)
Ideje: csütörtök, 16.00- 18.00
Vezető: Parragi Ágnes Népi Iparművész

Az NMI "Újra öltünk és örökítünk" 2014. november-2015 március zalai hímző szakkörei

Alsónemesapáti- Kultúrház Vezeti: Kocsisné Koszorús Anikó Népi Iparművész, hímző Foglalkozások: szombat 14h-17h

2. Gelse - Könyvtár Vezeti: Kerekes Endréné a Népművészet Mestere, hímző
Foglalkozások: szerda 15h-18h

3. Kávás - Könyvtár Vezeti: Domján Zsuzsanna Népi Iparművész, hímző
Foglalkozások: csütörtök 17h-20h

4. Muraszemenye - IKSZT Ház Vezeti. Stefán Vincéné hímző
Foglalkozások: Csütörtök: 14h-17h

5. Radamos - Szlovénia - Magyar Közösségi Ház Vezeti: Tüske Mária Népi Iparművész, hímző Foglalkozások: Vasárnap 14h-17h

6. Rezi - Turistaház Vezeti: Molnárné Riskó Erzsébet Népi Iparművész, hímző és babakészítő Foglalkozások: kedd 16h-18h

 


Zala Megyei Közművelődési Célú Civil Szervezetek Adattára
(ide kattintva megnyitható!)
 


„ÚJRA ÖLTÜNK és ÖRÖKÍTÜNK” program kiállítás megnyitói

Az országos mintaprogram zalai hímző szakköreinek kiállítás megnyitói
a következő helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre:

Murarátka: 2014. március 21. 14.00 óra
Iklódbördőce: 2014. március 29. 14.00 óra
Nagylengyel: 2014. március  29. 16.00 óra
Bucsuta: 2014. március 30. 09.00 óra
Nemesrádó: 2014. március 30. 14.00 óra


A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és az Egerszegi Sport-és Turizmus Kft.

meghirdeti a

„Göcsej Hagyományos Kézműves Értékei” Népi Design Ajándéktárgy Pályázatát

A pályázat célja: segíteni a zalai népművészeket, kézműveseket, iparművészeket tárgymegújító alkotói tevékenységükben. Jelen pályázat a Göcseji tájegység néprajzi-, népművészeti-,  a népi életmódhoz kötődő hagyományos tárgykultúrájának (háziipar, kézműves örökség, pl. díszítőművészet, ünnepkörökhöz, szokásokhoz köthető tárgyak) megújításával szeretné Zalaegerszeg és Göcsej idegenforgalmában, a térséget reprezentáló ajándéktárgyak létrejöttének inspirálását. Várjuk a göcseji hagyományos értékeket tükröző, a hagyományos technikákkal készülő, a mai igényeknek megfelelő, korszerű, igényesen kivitelezett ajándéktárgyak létrehozását amelyek alkalmasak az idegenforgalomban jelentkező igények kielégítésére is.

Göcsej alatt, az alábbi szakirodalmak figyelembe vételével meghatározott tájegységet értjük:

- Gönczi Ferenc: Gönczi Ferenc - 1914 - Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevont ismertetése. Kaposvár

- Bíró Friderika: A szegek világa – Göcsej néprajza a 18-20. században 2003. Zalaegerszeg

 

Pályázók köre, pályázattal kapcsolatos kritériumok:

1.      Pályázhatnak foglalkozásszerűen vagy műkedvelő szinten kézművességgel, népművészettel, iparművészettel foglalkozó természetes személyek, szellemi szabadfoglalkozású alkotók, egyéni vállalkozók, egyéb vállalkozási formák (pl. bt, kft. stb.), szakkörök, egyéb művelődési formák, amennyiben állandó vagy ideiglenes lakhelyük Zala Megyében van, illetve a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagsága.

  1. A pályamunkáknál szakági megkötöttség nincs. A kézműves termékeknek az alábbi  

elvárásoknak kell megfelelni:

            Ajándéktárgy, mely

-          természetes alapanyagból készült, őrzi és továbbfejleszti a göcseji kézműves örökséget

-          kézzel alakított és készített kézműves termék, mely kis költséghányaddal állítható elő

-          apróbb méretű tárgy, és alkalmas nagyobb példányszámú előállíthatóságra (kisszéria), vagy kereskedelmi célú előállításra

-          a pályamunka része legyen az egyedi csomagolás, mellékelve a termékleírást (történet, anyag, méret, színállás, tisztíthatóság, ár)

  1. A benyújtott alkotás, vagy tárgy együttes először kerül bemutatásra korábban más pályázaton, kiállításon még nem szerepelt, kereskedelemben még nem volt elérhető.
  2. Preferáljuk tervezők és kivitelezők együttes pályázatát, mely az értékelés során plusz pontokat jelent.

 

  1. A pályázat kiíróit kizárólagos jog illeti meg a díjazásban részesült pályamunkák kereskedelmi célú forgalmazásában.

 

A pályázat minden résztvevője maximum 5 termékkel, vagy tárgy együttessel indulhat.

A pályázatra való jelentkezés határideje: 2014. május 20.

A pályázatra való visszajelentkezéshez kizárólag a felhívás mellékletét képező nevezési lapot szabad használni!

Nevezési lap és a pályázói nyilatkozat letölthető a kiírók honlapjáról

ide kattintva  vagy a  www.sporttour.hu

A jelentkezési lapok visszaküldésének címe:

Zala Megyei Népművészeti Egyesület  8900 Zalaegerszeg, Pf. 161.

 

Jelen pályázat pénzdíjas. A kiírók a zsűri értékelését követően az alábbi kategóriáknak megfelelően hirdetnek eredményt:

Pályadíjak: I. helyezett 150.000 Ft.

                    II. helyezett 120.000 Ft.

                    III. helyezett 80.000 Ft.

                    Különdíj 50.000 Ft.

                    Ifjúsági díj 50.000 Ft.

                    Innovációs díj 50.000 Ft.

A pályadíjakból adó és járulék kerül levonásra nyilatkozat alapján.

Bírálat folyamata:

A pályamunkák értékelését 5 főből álló szakmai zsűri végzi. A zsűrinek jogában áll a díjak átcsoportosítása.

A szakmai értékelés szempontjai: formai- és örökségérték (örökség ápolása, átadása és fejlesztése), a termék innovációs értéke, turisztikai promóciós érték, reális ármeghatározás (az árat a készítő/pályázó határozza meg), termékteljesség (történet, csomagolás, háttér).

A zsűrizést követően a pályázókat írásban értesítik a kiírók a pályázat eredményéről.

A visszajelentkező pályázók felkészítésének segítése: két alkalommal múzeumi kutató munka szervezése a Göcseji Múzeum raktárában, egy alkalommal szakmai konzultáció művészeti, design, idegenforgalmi szakemberekkel a Kézművesek Házában.

 

Az előzetes nevezés alapján, a pályamunkák beadási határideje 2014. szeptember 15-16.

A tárgyak beadása történhet személyesen, ekkor a Zala Megyei Népművészeti Egyesület székhelyén (8900 Zalaegerszeg, Gébárti-tó, Kézművesek Háza) van mód az átadásra:

2014. szeptember 15-én 16-án 17 óráig,

valamint eddig a határidőig (postai bélyegző) kell postai úton eljuttatni szintén a pályázat szervezőjéhez, az alábbi címre:

Zala Megyei Népművészeti Egyesület,  8900 Zalaegerszeg, Pf.161.

Kérjük, hogy ne felejtsék el a pályamunkával együtt, a pályázati felhívás mellékletét képező pályázói nyilatkozatot is beadni, ennek hiányában a pályamunka elutasításra kerül!

A terméket be kell csomagolni (pl. doboz vagy boríték) és jelszóval kell ellátni, mellékelni kell egy zárt borítékot „GÖCSEJ” felirattal, amelynek tartalmaznia kell a kitöltött nevezési lapot és a termékről készült fotót.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a legjobb pályamunkák kiállításának megnyitójára 2014. szeptember 27-én kerül sor a Kézművesek Házában Zalaegerszegen.

Pályázattal kapcsolatos információk munkanapokon 8-16 óra között:

·         Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Skrabut Éva elnök Tel: 0630/2566711

·         Zala Megyei Népművészeti Egyesület

Dala Hajnalka projekt- koordinátor

Tel: 0692/312-744, 0630/9464094, E-mail: gebart@invitel.hu

www.zalanepmuveszet.hu

Zalaegerszeg, 2014. március 20.

 

 

Zalai Kézműves Értéktár:

Pannónia csipke / Győrffy csipke/ GEOMETRIKUS VERT CSIPKÉK
A zalahalápi díszlepedők Esztergályos perec
Farkasfogas képkeret Zalai fehérhímzések

A HETÉSI SZŐTTES

PÁSZTORLEGYEZŐ

A GÖCSEJI POFAMOSÓ MELENCE

HETÉSI NŐI VISELET
KESZTHELY KÖRNKYÉKI HÍMES TOJÁSOK MÉZFOLYATÓ EDÉNY
ZALAI- SOMOGYI CIFRASZŰR ZALAI PÁSZTORTÜKRÜSÖK
Zalai viseletek zalai viseletek 2. Szentgyörgyvölgyi népviselet

Az értéktár témák a sorra rákattintva olvashatók !