BEMUTATKOZÁS:

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület története:

   Az Egyesület 1982-ben alakult meg az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként, majd 1990-ben önálló jogi személyiségű egyesületté vált. 1998-ban megkaptuk a „Kiemelkedően közhasznú” civil szervezet besorolást.
Jelenlegi taglétszámunk: 239 fő.

  Története, szakmai élete elválaszthatatlan az országos népművészeti mozgalomtól, amely a 70-es évek elején túl akart lépni a népművészet „vitrin” kultúra jellegén. Alapító tagjaink felismerték, hogy a tárgyalkotó népművészet hagyományait közösségi továbbtanítás formájában lehet biztosítani.
A tudatos újratanulásnak és tanításnak a feltételeit teremtette meg a frissen alakult
Zala Megyei Népművészeti Egyesület
tagsága, amikor a Velemi Alkotóház példája nyomán 1982-83-ban megépítette a Kézművesek Házát, melyet a mai napig folyamatosan önerős munkával bővít. Hosszú évek munkája nyomán mára megteremtődtek az önálló kézműves műhelyek feltételei, ahol jól felszerelt körülmények között történik az oktatás a fazekas-, fafaragó-, szövő-, textiles- és kovácsműhelyekben.
 

  Az Egyesület szakmai bázisa a ház működésének. A Kézművesek Háza, mely városi fenntartású, regionális működésű, példás együttműködést bonyolít a 34 éves civil szervezettel, melyet Önkormányzati, testületi dokumentumok szavatolnak.
A Zala Megyei Népművészeti Egyesület
34 éve a Kézművesek Házában bonyolítja le képzési tevékenységét.
  Nyári alkotótáborainkban, valamennyi szakágban oktattunk és oktatunk: gyapjú- és vászonszövés, nemezelés, hímzés, viseletkészítés, csipkekészítés, népi játék – népi ékszer készítés, kosárfonás, gyékénykötés, csuhéfeldolgozás, fazekasság, bőrtárgy-készítés, fa –csont - szaru faragás és díszítés.
  A 34 év alatt az ország minden részéből tanítottak képzéseinken a legkiválóbb szakemberek.
  A zalai népművészek kiválóságai pedig a többi megyében tanították a zalai pásztorhagyományokat, zalai hímzéseket, csipkekészítést, nemezelést.
  Színvonalas képzéseink nyomán az egyesület legkiválóbb tagjai kiváló eredményeket értek el országos szakmai kiállításokon és pályázatokon. A közösségi összefogás folyamatos jellemzője maradt az egyesület életének, mely megnyilvánult a megyei, regionális, országos rendezvények lebonyolításában és a közösségi alkotások létrehozásában.
 


Az egyesület tagságának közösségi alkotásai:
 

1982-1983.                    A Kézművesek Háza megépítése

1983-1991.                    A Kézművesek Háza környezetének kialakítása (tereprendezés, játszótér, szobrok, nyári konyha),
   belső terek kialakítása és a  bútorzat készítése

1992-ben                       15 db sátor készítése a Mesterségek Ünnepére

1992-1993.                    Műhelyek kialakítása

1990-2001.                    A keszthelyi Népművészeti Alkotóház megépítése

1996-ban                        A honfoglalás-kori magyar nemezsátor elkészítése

1999-2000.                    Hagyományőrző kovácsműhely építése a Kézművesek Háza udvarán

2002-ben                        Fatüzelésű égető kemence építése a Kézművesek Háza udvarára

2008-2009.                    Ülőpadok, fakockás közlekedő terek készítése a Kézművesek Háza udvarára és környékére.        

 


Az elmúlt 28 év szakmai eredményei:

Képzések

                                        - Évközi szakági képzések minden évben 3-4 alkalom
  - Nyári alkotótáborok 5-6 alkalom
  - Országos hatókörű: csipke - nemezkészítő - fazekas - bőrtárgykészítő táborok

Múzeumi kutató és gyűjtő munka néprajzosok segítségével:
                                          Magyar Néprajzi Múzeum, zalaegerszegi Göcseji Múzeum, nagykanizsai Thury György Múzeum
                                          veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és a  Lendvai Múzeum.

Kiadványaink:

                                          Kerecsényi Edit: Hetési női viselet és hímzések 1999.

                                          Kerecsényi Edit: A lendvavidéki hetési magyar férfiak vászonviselete 2002.

Kiállítások:

                                          5 évenként megrendezzük az egyesület tagjainak fejlődését és eredményeit bemutató kiállítást
                                          Zalaegerszegen.

Tematikus kiállítások:
                                         a Fazekas Fesztiválhoz kötődő bemutató, az éves zsűri eredményeket bemutató, a megyei
                                         alkotó közösségeket bemutató, a múzeumi kutató munkák feldolgozását bemutató kiállítások.

Rendezvények:

                                          A Zala Megyei Népművészeti Egyesület alapítója és rendszeres résztvevője 1987 óta a budapesti
                                          Mesterségek Ünnepének.
                                          Egyesületünk 2010-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza és a
                                          Népművészeti Egyesületek Szövetsége felkérésére meghirdetője és rendezője az
                                          Országos Népművészeti       Kiállítás Nyugat - Dunántúli Regionális Bemutatójának.

 


Saját szervezésű rendezvényeink:
Gébárti Népművészeti Fesztivál 2000.

Szent László Napi Lófuttatás 2000.

Országos Fafaragó konferencia 2001.

Országos Nemezjáték és Nemezbáb Pályázat és Kiállítás 2000-2001.

Mura- menti Népek Hagyományőrző Fesztiválja 2005-2006.

Nemezsátor Ünnep - 10 Éves a Zalaegerszegi Jurta Konferencia 2006.

Országos Zalaegerszegi Fazekas Fesztivál és Találkozó 2004-2011.

 


A Zala Megyei Népművészeti Egyesület jelenlegi elnöksége:
 

Az egyesület elnöke :Skrabut Éva   

                    Alelnök  :Nagy Béla      

                         

Elnökségi tagok: 

Bereczky Csaba,  Bordácsné Kishonti Erika,  Csiszár Zoltán,    Csuti Tibor,   Horváth Éva,
 Kocsisné Koszorús Anikó,   Molnárné Riskó Erzsébet, Pozvai Andrea, Prokné Tirner Gyöngyi, Takács István,


Ellenőrző Bizottság tagjai:
 

Göde Zsuzsanna, Takács Andrea Zsuzsanna, Vadvári Ferenc Péterné.

 

Az egyesület tagja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének, tagja a Pannon Helyi Termékklaszternek.
 

Az egyesület szakmai partnerei:

 
Hagyományok Háza, Népművészeti Egyesületek Szövetsége, Zalai Falvakért Egyesület, Tourinform,
Falusi Vendéglátók Zala Megyei Egyesülete, Pannon Helyi Termékklaszter, Landorhegy Alapítvány,
 Zala megyei Civil Szolgáltató Központ, Zalaegerszeg és Térsége Kistérségi Társulás.
 

 


Díjaink:

1996. A NESZ Király Zsiga Díja

2007. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium „Csokonai Vitéz Mihály” Közösségi Díja.
2010. Zalai Falvakért Díj
 

 


Az egyesület jelenleg futó nemzetközi pályázatai:

-          Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

   Cím: AC/ Kézműves Akadémia

-         Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

  Cím: CULTUREVIVE (“Kulturális örökségünk a Mura- Dráva mentén”)

  

                                                                          Skrabut Éva       

                                                                                             elnök