Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
HUHR/1601/2.1.3/0024 sz. CultuREvive Tour projekt keretében megvalósuló programokról
a
www.culturevive.eu honlapon tájékozódhat.