Nyári alkotótáborok Gébárton 2017. évben

 Szervező: = ZMNE;    = Kézművesek Háza

 Részletes leírás és jelentkezési lap:

  II. Zalaegerszegi kovácstábor  június 12 - 17.
  XXXIV. Gébárti komplex népművészeti gyermektábor  június 19 - 23.  
  „Hejj regő rejtöm…” Népi hangszerkészítés, hangszertanulás.
   Országos tábor
 Július 10 - 15.  
   Szálasanyag-kosárfonó tábor  Július 10 - 15.  
  III. Országos komplex jellegű fonó tábor  július  17 - 22.
  Viselet-készítő tábor  Július 17 - 22
  V. Zalaegerszegi Országos Faműves Tábor  szeptember 3 - 9.  
       

 III. KOVÁCSMŰVÉSZETI SZAKTÁBOR

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Magyarországi Kovácsmíves Céh

kovácsművészeti szaktábort rendez, a Gébárti Kézművesek Házában

ideje:  2017. 06.12-17.

  Magyarországon jelenleg diszműkovács képzés semmilyen szinten, sehol nem folyik, ezt a hiányt enyhítendő, a 2015-ben és 2016-ban  megtartott táborok sikerére alapozva, ismételten meghirdetjük  szaktáborunkat a kovács mesterség iránt érdeklődő, vagy azt valamilyen fokon már ismerő, 18. életévüket betöltött felnőttek számára, ahol lehetőséget kínálunk az alapismeretek megszerzésére, illetve a már meglévő tudás fejlesztésére. A 18. életévűket be nem töltött jelentkezők esetén írásbeli szülői beleegyezés szükséges.
  Az egy hetes intenzív, bentlakásos tanfolyam a Zalaegerszeg melletti Gébárti tó partján álló Kézművesek Háza kovácsműhelyében és a tábor idejére felállított műhelyfészerekben valósul meg. A tábor résztvevői számára a szállást és étkezést helyben biztosítjuk.
  A jelentkezők számának ismeretében, és tudásszintjük előzetes felmérése alapján alakítjuk ki az alap, közép, esetleg felsőfokú elméleti és gyakorlati szakanyaggal foglalkozó munkacsoportokat.  3 tagú csoportokat alakítunk ki a jelentkezők tudásszintje alapján.
  A csoportvezető oktatók a Magyarországi Kovácsmíves Céh legkiválóbb mesterei lesznek, az ő személyük biztosíték a magas szakmai színvonalra.

Táborvezető mester: Takáts Zoltán céhmester

Alapfokú képzés:    A kovácsolás alapfogalmai, folyamatai, a kalapálás helyes kéz és
                             testtartása, tüzifogó , nyeles szerszámok használata . A kovácstűz kezelése.
                             Egy és kétkezes kalapács használata. Kovácsolás alapműveletei: nyújtás,
                             szélesítés, zömítés, vállazás, vágás, hasítás, lyukasztás, tágítás, hajlítások.
                             A részvevők egyszerű, önmaguk által választott munkadarabokat
                             készítenek, pl.: díszfejű szög , szekér tengelyvég szeg, tűzcsiholó acél.

Középfokú képzés: A kovácsolás alapismereteivel rendelkezők összetett munkadarabok 
                            műveleti sorrendjének meghatározásával, a munkafolyamatok egymásra
                            építésével foglalkoznak. Párban gyakorolják a ráverést, ill. a ráverő
                            vezetését. A tanfolyam teljes ideje alatt egy vagy több, előre egyeztetett, és
                            munkafolyamatában megtervezett kovácsolt tárgyat készítenek el, pl:
                            tüzifogó, nyeles szerszám, üllőbetét, egyszerűbb dísz-, használati tárgy.

Felsőfokú képzés:  A mesterséget legalább középfokon ismerők a nagy kovácsművészeti
                            stíluskorszakok jellegzetes motívumaival, vagy egy általuk tervezett tárgy
                            elkészítésével foglalkoznak. A magukkal hozott tervet, vagy az általuk
                            meghatározott történeti stílus kiválasztott motívumát a tanfolyam elején
                            megbeszélt munkaterv alapján, folyamatos konzultáció mellett készítik el

A gyakorlati képzés napi 7 órában zajlik, amit esténként 1-2 órás konzultáció, tapasztalatcsere, elméleti kérdésekkel való foglalkozás egészít ki.
Részvételi díj 65 000 Ft, amely magába foglalja az oktatás és a szakmai anyagok biztosításán túl a „ turistaház” színvonalú szállás, és napi 2 meleg étkezés költségét is. 

További információ szakmai kérdésekben Takáts Zoltántól, a Magyarországi Kovácsmíves Céh céhmesterétől, táborvezetőtől (06 20/3478837, takats.zoltan1@t-online.hu), egyéb kérdésekben Dervalics Renátától (06 92/312 744, 06 30/9464094, gebart@invitel.hu)  kapható. A jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében tudjuk fogadni. Részletes tájékoztatás a jelentkezések beérkezése után várható.   Itt letölthető!

 


 

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 2017. július 17-22. között rendezi meg

a „Hozz egy rokkát és fonjunk” III. Országos, komplex jellegű táborát

A rokka javításától a fonásig

Fonóknak, nemezelőknek, szövőknek, faragóknak és mindenkinek, akik működtetni
szeretnék a „Csipkerózsika” álmukat alvó szerkezeteket

 Oktatók, előadók:

Táborvezető: Horváth Éva, nemezelő, szövő (növényi festés), Füzes Zsuzsa fonó,
Rózsás Péter, fonó, rokkajavító

Helye: Kézművesek Háza, Zalaegerszeg, Gébárti – tó,0737/80 hrsz.
Tervezett Időpont:
2017. július 17-22.

Érkezés: 16-án estig, Elutazás: 22-én déltől

Előzmény:

Magyarországon is elindult a gyapjúfonás felfedezése, újratanulása, a sajátkészítésű fonalak felhasználása az öltözködésben és a lakáskultúrában. A kistelepüléseken megtalálható régi rokkák azonban még „Csipkerózsika” álmukat alusszák. A sérült, megrongálódott eszközök megjavításához már nem értenek az ott élők.

Cél:

A 2015-ben elkezdett fonótábor folytatása a nagy érdeklődésre való tekintettel. A fonás eszközének, a rokkának a megjavításától, a fonás megtanításáig, a fonal megfestésétől a felhasználásig megtanítani a résztvevőket. Szeretnénk elterjeszteni a régi és új eszközökön a fonás mesterségét, ezzel a kézműves technikával is hozzájárulni a magyarországi kreatív ipar kibontakozásához.

Tevékenységek:

-          Előadások: „A rokka más népeknél”, „A nyers gyapjútól a fonalig”, „A kártolás eszközei”.

-          Gyakorlat:

- A rokkák javítása.
- Gyapjú mosás és kártolás, a gyapjú fellazítása.
- Fonás kézi orsón, fonási technikák, többágú fonalak készítése, fonaltípusok megismerése.
- Kreatív fonás: különleges fonalak készítésének technikája.
- A fonalak növényi festése.
 

Részvételi költség (szállással): 30.000 Ft

Részvételi költség (szállás nélkül): 25.000Ft

Szállás lehetőség:   Kézművesek Háza (Zalaegerszeg, Gébárti- tó)

Étkezési lehetőség: A ház mellett újra megnyílt kis étteremben étlapról lehet étkezni

        Reggeli egyénileg a Kézművesek Házában /hűtőszekrény, tűzhely biztosított/ 
                                    

A mellékelt jelentkezési lapot 2017. július 1-ig kérjük visszaküldeni. (itt letölthető!)

A részvételi költség befizetése 2017. július 17-én, hétfőn történik.

 

A táborral kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Telefon: 92/312-744, mobil: 06/20/2356052, E-mail: zmegyesulet@gmail.com

Honlap: www.zalanepmuveszet.hu

 

 


„Viseletkészítő országos szakmai tábor”

Zalaegerszeg, Gébárti Kézművesek Háza 2017. július 17-21.

Oktatók:
Táborvezető, oktató:
 Takács Zsuzsánna viseletkészítő, Király Zsiga Díjas Népi Iparművész

Oktató (díszítő technikák): Török Eta hímző, Népi Iparművész

Helye: Gébárti Kézművesek Háza, Zalaegerszeg, Gébárti – tó 0737/80 hrsz.
Érkezés:
16-án esti órákban vagy 17-én 10.00-ig
Elutazás:
21-én esti órákban

Előzmény:
Tapasztalatunk szerint sokan vannak, akik a pályázati felhívásokra viseletet nyújtanak be, de a szabással, összeállítással, díszítmények megválasztásával probléma mutatkozik. Ezért gondoltuk, hogy elindítunk egy képzési folyamatot ezen a területen. Több évre tervezzük a szakmai programot. Az elmúlt évben indítottuk a képzést, (női) mellévarrott ujjú ing készítésével. Most folytatjuk a (férfi) bevarrott ujjú ing megismertetésével.

Cél:
A viseletkészítés alapjainak elsajátítása, díszítés lehetőségeinek megismertetése, és az eredeti források tanulmányozása után/mellett egyéni tervezői, alkotói munkára való felkészítés, ösztönzés. Fontosnak tartjuk a hagyományos technikák alkalmazását és a megújítás lehetőségének megláttatását. Az idei táborban minden résztvevő elkészít egy hagyományos és egy modern férfiinget, valamint annak hímzéssel történő díszítését. Az egy hét folyamán lehetőség lesz az elmúlt időszak - egy év - elkészített, készülőben lévő viseleti darabjainak szakmai konzultációjára is.

Téma:
A műhelyfoglalkozások keretében a résztvevők megismerkedhetnek a hagyományos férfiing sajátosságaival, másrészt a modern szabásnak megfelelő ing tervezésével, elkészítésével is. Az ingeket mindenki egyedi méretre készítheti majd. A díszítésen belül hangsúlyt fektetünk a kézi varrott díszítő öltésekre, a hetési tájegység díszítő varrástechnikáira.
Kérjük, aki rendelkezik asztali varrógéppel, hozza magával! A szükséges anyagok, kellékek, eszközök listáját külön levélben ismertetjük a táborra jelentkezőkkel.

Részvételi költség:
 „Bejáró” táboros részére: 23.000 Ft, mely tartalmazza az oktatás és az ebéd költséget (étkezés nélkül: 20.000 Ft)
 „Bentlakó” táboros részére: 30.000 Ft, mely tartalmazza az ebéd, az oktatás és a szállás költséget (étkezés nélkül: 27.000 Ft)
A foglalkozások anyagköltségét a részvételi díj nem tartalmazza.
A részvételi költség befizetése 2017. július 17-én, hétfőn történik.
A mellékelt jelentkezési lapot 2017. július 1-ig kérjük visszaküldeni. (itt letölthető!)
A táborral kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

Telefon: 92/312-744, mobil: 0620/5568086, 20/2601429, e-mail: kezmuveshaz1981@gmail.com
Honlap: www.kereszturyvmk.hu
A tábor megrendezését a


Nemzeti Kulturális Alap Népművészet Kollégiuma támogatja.