Domján Zsuzsanna     hímző Népi Iparművész

Lakhely:   Zalaegerszeg 8900
Lakcím:   Mikes Kelemen u. 13.
Műhely címe:    
Telefon:   +36-30/247 0788
Email:   zsdomjan54@gmail.com
Saját web-lap:    

 

  Domján Zsuzsanna a 70-es évek végétől kezdett hímezni, többektől ellesve a szakmai fogásokat, mint Varga Terike, Török Eta, Kocsisné Koszorús Anikó,  Keszei Sándorné Irmuska, és részt vett a megyei közművelődés által szervezett, különböző tájegységek hímző kultúráját megismertető szakkörvezetői továbbképzéseken is.
  Nagy hatást gyakorolt tevékenységére Dr. Kerecsényi Edit zalai hímzésekről szóló könyve, melynek hatására tudatosan kereste a régi, hagyományokra épülő hímzéseket és törekedett arra, hogy mielőbb feldolgozza, alkalmazza azokat.
  1983-ban „C” kategóriás szakkörvezetői képesítést szerzett. Kiteljesedett alkotótevékenysége során saját tervezésű munkáit folyamatosan zsűriztette, melynek eredményeként 2003-ban megkapta a
népi iparművész címet. A vertcsipke készítését is elsajátította, melyet kiegészítő díszítményként alkalmaz darabjain.
  A megyei és országos továbbképzések, kiállítások, pályázatok rendszeres résztvevője. Minden évben örömmel vesz részt a Mesterségek Ünnepén a Budai Várban.
  Sok időt fordít az önképzésre. Gyakran látogatja kutatási céllal a zalaegerszegi Göcseji Múzeumot, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumot és a nagykanizsai Thury György Múzeumot.
  Legnagyobb szakmai elismerése az az 
arany oklevél, amit 2011-ben a XV. Országos Népművészeti Kiállításon kapott. Közel 20 éve tagja a zalaegerszegi Hímző Stúdiónak, a közösség munkáját 2014-ben a Mesterségek Ünnepén Király Zsiga díjjel ismerték el. Több mint 30 éve tagja a Zala Megyei Népművészeti Egyesületnek. 2015-ben részt vett a Milánói Világkiállításon, ahol mesterség bemutató keretében mutatta be és népszerűsítette a zalai hímzéseket.
  2013-tól a Zala Megyei Népművészeti Egyesület delegálásában folyamatosan részt vesz az „Újra öltünk és örökítünk” programban, melynek köszönhetően Nagylengyelben és Káváson is vezet szakkört.
  A mai kor ízlésének megfelelően alkotja meg míves darabjait. Szereti a kevésbé színes, nem hivalkodó, egyszerűbb mintákat. Főként a zalai-hetési táj hagyományinak motívumkincsét használja hímzései tervezésekor és  készítésekor.   

 


Vállalásai:
 - egyéni, vagy csoportos kiállítás
 - egyéni, vagy csoportos munkabemutató

 - szakkör vezetés