Az egyesület logója

ZMNE
Zala Megyei Népművészeti Egyesület

A Zala Megyei Népművészeti Egyesület története

Az Egyesület 1982-ben alakult meg az Országos Népművészeti Egyesület tagszervezeteként, majd 1990-ben önálló jogi személyiségű egyesületté vált. 1998-ban megkaptuk a „Kiemelkedően közhasznú” civil szervezet besorolást.

Jelenlegi taglétszámunk: 260 fő.

Története, szakmai élete elválaszthatatlan az országos népművészeti mozgalomtól, amely a 70-es évek elején túl akart lépni a népművészet „vitrin” kultúra jellegén. Alapító tagjaink felismerték, hogy a tárgyalkotó népművészet hagyományait közösségi továbbtanítás formájában lehet biztosítani.

A tudatos újratanulásnak és tanításnak a feltételeit teremtette meg a frissen alakult Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagsága, amikor a Velemi Alkotóház példája nyomán 1982-83-ban megépítette a Kézművesek Házát, melyet a mai napig folyamatosan önerős munkával bővít. Hosszú évek munkája nyomán mára megteremtődtek az önálló kézműves műhelyek feltételei, ahol jól felszerelt körülmények között történik az oktatás a fazekas-, fafaragó-, szövő-, textiles- és kovácsműhelyekben.

Az Egyesület szakmai bázisa a ház működésének. A Kézművesek Háza, mely városi fenntartású, regionális működésű, példás együttműködést bonyolít a 34 éves civil szervezettel, melyet Önkormányzati, testületi dokumentumok szavatolnak. A Zala Megyei Népművészeti Egyesület 34 éve a Kézművesek Házában bonyolítja le képzési tevékenységét.

Nyári alkotótáborainkban, valamennyi szakágban oktattunk és oktatunk: gyapjú- és vászonszövés, nemezelés, hímzés, viseletkészítés, csipkekészítés, népi játék – népi ékszer készítés, kosárfonás, gyékénykötés, csuhéfeldolgozás, fazekasság, bőrtárgy-készítés, fa – csont – szaru faragás és díszítés.

A 34 év alatt az ország minden részéből tanítottak képzéseinken a legkiválóbb szakemberek.

A zalai népművészek kiválóságai pedig a többi megyében tanították a zalai pásztorhagyományokat, zalai hímzéseket, csipkekészítést, nemezelést.

Színvonalas képzéseink nyomán az egyesület legkiválóbb tagjai kiváló eredményeket értek el országos szakmai kiállításokon és pályázatokon. A közösségi összefogás folyamatos jellemzője maradt az egyesület életének, mely megnyilvánult a megyei, regionális, országos rendezvények lebonyolításában és a közösségi alkotások létrehozásában.

Az egyesület tagságának közösségi alkotásai

1982-1983.A Kézművesek Háza megépítése
1983-1991.A Kézművesek Háza környezetének kialakítása (tereprendezés, játszótér, szobrok, nyári konyha), belső terek kialakítása és a bútorzat készítése
1992-ben15 db sátor készítése a Mesterségek Ünnepére
1992-1993.Műhelyek kialakítása
1990-2001.A keszthelyi Népművészeti Alkotóház megépítése
1996-banA honfoglalás-kori magyar nemezsátor elkészítése
1999-2000.Hagyományőrző kovácsműhely építése a Kézművesek Háza udvarán
2002-benFatüzelésű égető kemence építése a Kézművesek Háza udvarára
2008-2009.Ülőpadok, fakockás közlekedő terek készítése a Kézművesek Háza udvarára és környékére.

Az elmúlt 28 év szakmai eredményei:

Képzések:

Múzeumi kutató és gyűjtő munka néprajzosok segítségével:

Kiadványaink:

Kiállítások:

Tematikus kiállítások: